Bản Nhạc Westminton là gì

Bản Nhạc westminter là gì?

 Bản nhạc westninter là tên một giai điệu được sử dụng bởi một bộ chuông đồng hồ nổi bật để đánh dấu mỗi phần tư giờ. Số bộ chuông phù hợp với số quý đã trôi qua. Nó còn được gọi là chuông westminte từ việc sử dụng tại cung điện westminter

1. Lịch sử của bản nhạc westminter

 Bản nhạc westminter được viết vào năm 1793 cho một chiếc đồng hồ mới ở St Mary the Great, Nhà thờ Đại học ở Cambridge.
 Năm 1851, chiếc chuông được Edmund Beckett Denison áp dụng cho chiếc đồng hồ mới tại Cung điện Westminster, nơi treo đồng hồ Big Ben. Từ đó chuông westminter được lan rộng. Hiện nó là một trong những bản nhạc được sử dụng phổ biến nhất cho đồng hồ cổ châu âu


2. Bản nhạc westminter

 Giai điệu bao gồm bốn hoán vị khác nhau của bốn cao độ trong khóa của E trưởng cộng với một cách sắp xếp bỏ qua B 3 và lặp lại E 4 . Các cao độ là B 3 , E 4 , F ♯ 4 và G ♯ 4 .
1. G ♯ 4 , F ♯ 4 , E 4 , B 3
2. E 4 , G ♯ 4 , F ♯ 4 , B 3
3. E 4 , F ♯ 4 , G ♯ 4 , E 4
4. G ♯ 4 , E 4 , F ♯ 4 , B 3
5. B 3 , F ♯ 4 , G ♯ 4 , E 4
 Bản nhạc westminter luôn được chơi theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5 và mỗi bộ được sử dụng hai lần mỗi giờ. Bộ 1 được chơi ở hiệp đầu tiên, bộ 2 và 3 ở hiệp, bộ 4, 5 và 1 ở hiệp thứ ba, và bộ 2, 3, 4 và 5 vào giờ như sau:
thêm ảnh

Bản nhạc westminter
Bản nhạc westminter 

Chuông báo đầy đủ theo sau là một lần nhấn cho số giờ của Big Ben

3. Video bản nhạc westminter đồng hồ big ben


 

Tin tức liên quan
0912213535